Vítejte

Celá škola v systému domácího vzdělávání a online. Informační linka pro rodiče, pro zápisy  - 724 692 084. Zápisy probíhají online. 

Horká linka pro rodiče školy a doporučení pro komunikaci

Vedení školy komunikuje skrze systém Edupage se všemi rodiči.
Metodické vedení školy sestavuje systém týdenních rozvrhů - systém Superessas  - viz rozvrhy.
Učitelé s žáky komunikují skrze místnosti Whereby, Skype atd. (počítač, mobil)
Učitelé zadávají úkoly pro žáky a na vědomí rodičům systémem Edupage, vkládají do systému domácích úkolů.
Třídy a učitelé během dne komunikují přes sociální sítě jako je Whatsapp (6. třída, 4. třída)
Vedení školy doporučuje zřídit Whatsapp ve všech třídách
Pokud se žák nedostaví do třídy Whereby učitel či kancelář telefonuje rodičům a řeší neúčast
 
Prosíme všechny rodiče, aby dětem zajistili dobré připojení a dobrou techniku.
 
Zápisy do 1. a 6. a doplňující zápisy do druhého trojročí probíhají on line, zájemci kontaktujete barbora.kubicova@skolahermanek.cz

Rozvrhy školy on line

https://www.supersaas.com/schedule/zshermanek/

V odkazu najdete aktuální rozvrhy učení on line, setkávání se s učitelů a žáků on line, ale také rozvrh zápisů do 1. a 6. třídy a rozvrh tripartitních on line schůzek. 

Jak se přihlásit do 6. třídy - škola mezi gymnáziem a základní školou

Postup přihlášení do 6. třídy. Postup odevzdání přihlášky. Přihláška ke stažení. Kritéria výběrového řízení. 

Cesta do 1. třídy naší školy je otevřena...

Otevíráme vzájemné výběrové řízení žáků a rodičů a naší školy do 1. třídy. Hledáme rodiče se zájmem o školu a o vzdělání svých dětí.  Hledáme děti, které budeme rádi vést a provádět na jejich cestě za vzděláním a zráním. A zdali hledáte Vy nás,  můžete prověřit v lednu na akcích, která škola pro rodiče a děti pořádá. 

Další informace najdete zde v článku. 

6. a 7. třída - 3. dvojročí nový školní rok

Mnoho dětí rodiče hlásí na osmiletá gymnázia. Naše škola nemá smysl osmiletého gymnázia, ale pro pochopení bychom se mohli nazvat osmiletým lyceem. Tedy školou, která připravuje na střední (vysoké) školy a také spojuje teoretické vědomosti s praxí. 

Seznamování se školou Heřmánek

Rodiče se seznamují s naší školou různě, nejčastěji o nás slyší a nebo si přečtou na síti. Pak rodiče přicházejí do školy, aby si ji prohlédli a promluvili si o svých přáních a o tom, co od školy očekávají.

Slovní hodnocení do deváté třídy

Vnitřní motivace je největší motor, kterým může být každý  z nás vybaven. Může vědět proč a k vnitřnímu proč se přidává jiná energie, než k plnění vnějších důvodů. 

Jsme přesvědčeni, že bez rodičovské podpory, práce celé naší školy, pravidelného setkávání mezi rodiči, žáky a učiteli, by slovní hodnocení a vnitřní motivace nefungovaly tak úspěšně, jak nyní na naší škole funguje. 

Čím je naše škola? Vztahová pedagogika

Pedagogiku, kterou uplaťńujeme v naší škole pro všechny věkové kategorie dětí, označujeme jako vztahovou pedagogiku. Vztahová pedagogika v našem pojetí respektuje vývojové potřeby jednotlivých fází vývoje dětí a dospívajících a dává jim v učení pevně určený rámec, kterým jsou příchody a odchody ze školy, hranice prostoru školy, a nabízí vztah mezi učitelem a žákem v procesu učení dle potřeb a možností obou s podporou rodičů. Naše škola je rozdělena na věkově srovnatelné skupiny tříd dětí, tak abychom se co nejvíce soustředili na vztahovou pedagogiku.

Učitel se v našem konceptu pedagogiky neztrácí  jako osoba, která nemá v našem vztahu prostor, ale je potřebný jako zralá a dospělá osobnost, která pomáhá dítěti zvládnout jednotlivé vývojové úkoly a nejen uspokojuje jeho potřeby, ale nabízí mu i cesty ke zrání či zvládnutí jednotlivých vývojových fází zrání.

Je tedy v učení přítomen jako někdo důvěryhodný, kdo pomocí důvěry a vztahu může pomoci žákovi, ale také je zde přítomen jako osoba, která nejen dítěti nabízí příjemné chvíle ve škole, ale také je s ním a pomáhá mu zvládnout nové výzvy a těžší vývojové způsoby a přináší možnosti a metody, na které by dítě samo nepřišlo.

Skupina
 
 
Blog

Zápisy do 6. třídy


 

Kalendář
Celý výpis akcí