Škola online

Naše škola přešla po vyhlášení MŠMT o uzavření škol do dvou dnů na online vyučování a systém domácího vzdělávání. Vyučujeme tak všechny třídy od 1. do 9. třídy. V následujícím textu najdete popis současné situace.

Heřmánek online

Informace o vyučování a příprava hodnocení vzdělávání v 2. pololetí 2019/20

Vyučování online, motivace k samostudiu, vlastní domácí vyučování TV, PV a VV

Organizace výuky po 25. 5.

Více informací vedení školy bylo zasláno na HermanekEdupage

Horká linka pro rodiče školy a doporučení pro komunikaci

Vedení školy komunikuje skrze systém Edupage se všemi rodiči.
Metodické vedení školy sestavuje systém týdenních rozvrhů - systém Superessas  - viz rozvrhy.
Učitelé s žáky komunikují skrze místnosti Whereby, Skype atd. (počítač, mobil)
Učitelé zadávají úkoly pro žáky a na vědomí rodičům systémem Edupage, vkládají do systému domácích úkolů.
Třídy a učitelé během dne komunikují přes sociální sítě jako je Whatsapp (6. třída, 4. třída)
Vedení školy doporučuje zřídit Whatsapp ve všech třídách
Pokud se žák nedostaví do třídy Whereby učitel či kancelář telefonuje rodičům a řeší neúčast
 
Prosíme všechny rodiče, aby dětem zajistili dobré připojení a dobrou techniku.
 
Zápisy do 1. a 6. a doplňující zápisy do druhého trojročí probíhají on line, zájemci kontaktujete barbora.kubicova@skolahermanek.cz

Rozvrhy školy online

https://www.supersaas.com/schedule/zshermanek/

V odkazu najdete aktuální rozvrhy učení online, setkávání se  učitelů a žáků online, ale také rozvrh zápisů do 1. a 6. třídy a rozvrh tripartitních online schůzek. 

Kalendář
Pro rodiče a přátele
Žáci a učitelé
Les ve škole
Oficiální stránka