Vítejte

Vize školy Heřmánek Samostatné a týmově a individuálně

Obrázky jasně ukazují, jak múže učitel v čase rozvinout schopnosti každého žáka i celého týmu žáků. 

Teen program 2. stupeň Šance pro žáky 6. a 7. třídy

Šance pro žáky 6. a 7. třídy. V měsící dubnu a květnu 2022 probíhají doplňující zápisy žáků 6. a 7. třídy do programu pro teenegery - Teen Heřmánek, který provádí žáky dospíváním a vede je k přijímacím zkouškám na střední školy nebo případně do gymnázia Heřmánek 

Školní chata Chata Heřmánek a projekty školní chaty

Během distančního vzdělávání a těsně po něm naše škola - žáci, učitelé a pan školník s manželkou pravili školní chatu. Která je škole k dispozici na 10 let. Z ilustrační fotografie vyplývá možnost školní farmy, ale naše škola jsme spíše sadaři, než farmáři. Tedy zatím. 

Systém individualizace výuky a kombinace práce malých vrstevnických a nevrstevnických skupin Heřmánek Praha, základní škola Autor: Mgr. Miroslava Adamcová

Případová studie zpracovaná pro MŠMT metodikem školy a zástupkyní ředitele Mgr. Miroslavou Adamcovou v rámci projektu Malých škol.

Tisková zpráva - Gymnázium Heřmánek Projekt Teen bude pokračovat čtyřletým gymnáziem

Otevřené 1. ročník čtyřletého gymnázia od září školního roku 2023/24.

Učení září a říjen v Heřmánku

Poctivě se také učíme. 

Objevitelský dějepis září a říjen v Heřmánku

Objevitelský dějepis a jeho názorné učení v září a říjnu 

Pozvání na čaj pro budoucí studenty čtyřletého gymnázia

Od října 2023 nabízíme možnost setkání z ředitelem základní školy a gymnázia pro budoucí otevřený nový 1. ročník čtyřletého montessori gymnázia Heřmánek s nepovinným etickým programem. 

škola v Readingu Systém individuálního vzdělávacího tempa

Prezentace návštěvy školy U křižovatky tří dubů v Readingu 

Kalendář Teen
6. - 9. třída - Teen

Kalendář 1. stupeň

Kontakt