recenze-hodnocení

Reference rodičů a hodnocení žáků a učitelů Heřmánek Praha, základní školy a gymnázia

Inspekční zpráva a hodnocení školy Scio

Zde najdete - Inspekční zpráva z pravidelné  inspekce roku 2017 - poslední aktuální zprávu, také zde najdete  hodnocení Národního testování Scio 

 

Názory učitelůTeen projektu na práci v Heřmánek Praha Z projektu Scio

Vyhodnocení projektu Pracovní kolektiv školy 2021/22

Hodnocení učitelů - vize školy Hodnocení učitelů - škola Heřmánek

Vize školy je především komunikovaná v ŚVP, zda najdete informace o tom, jak v letošním školním roce se cítí učitelé identifikovaní s vizí školy. 

Slovní hodnocení do deváté třídy

Vnitřní motivace je největší motor, kterým může být každý  z nás vybaven. Může vědět proč a k vnitřnímu proč se přidává jiná energie, než k plnění vnějších důvodů. 

Jsme přesvědčeni, že bez rodičovské podpory, práce celé naší školy, pravidelného setkávání mezi rodiči, žáky a učiteli, by slovní hodnocení a vnitřní motivace nefungovaly tak úspěšně, jak nyní na naší škole funguje. 

Systém individualizace výuky a kombinace práce malých vrstevnických a nevrstevnických skupin Heřmánek Praha, základní škola Autor: Mgr. Miroslava Adamcová

Případová studie zpracovaná pro MŠMT metodikem školy a zástupkyní ředitele Mgr. Miroslavou Adamcovou v rámci projektu Malých škol.

Kalendář Teen
6. - 9. třída - Teen

Kalendář 1. stupeň

Kontakt