Kombinované vzdělávání vítejte

Někdy doma, někdy ve škole. Heřmánek je v experimentu. 

Buď úplně doma, nebo úplně ve škole. Z událostí posledních měsíců se zdá, že české školství je nastaveno v podstatě jen na tyto dva módy. Stejně to ještě nedávno vypadalo i v mnoha firmách a nyní se mluví o tom, že částečný home office bude novou normou i po covidu. Ministerstvo školství plánuje, že podobný režim by do budoucna mohly zavést i školy. Pilotní projekt kombinovaného vzdělávání startuje v únoru. 

 

 

Kombinované vzdělávání vítejte

 

Dojet ráno do školy, absolvovat tři čtyři hodiny společných povinných předmětů, oběd si dát už doma a na odpolední seminář se už připojit z počítače v pokojíčku. Nebo několik dnů v měsíci zůstat rovnou doma celý den a stihnout kromě výuky třeba i zápas či trénink. Do budoucna – pokud všechno dobře půjde – by mohli (nejen) studenti pražského Gymnázia Evolution (GEVO) mít poněkud pestřejší rozvrh než dosud. 

Vzdělávání nerovná se školní docházka

„U nás ve škole – a věřím, že i na většině dalších středních škol – mají studenti posledního ročníku svůj individuální rozvrh na základě výběru maturitních předmětů. Někdy se jim tak může stát, že mají velké pauzy mezi předměty, domů se vracejí pozdě a jsou unavení. Dosud jsme neměli k dispozici žádný způsob, jak jim ulehčit. To by se do budoucna mohlo změnit,“ plánuje ředitel Jan Teplý. Jeho škola se od února chystá zapojit do pilotního projektu ministerstva školství (MŠMT) na ověření takzvaného kombinovaného vzdělávání. Projekt poběží rok a půl a vybraných osmdesát škol by v něm mělo zkoušet, zda je možné všem zúčastněným poněkud uvolnit ruce v tom, jak a kde bude vzdělávání probíhat.

Jaké jsou plány MŠMT s kombinovaným vzděláváním?

+ cílem pilotního ověřování je zjistit, zda je možné a vhodné rozšířit vzdělávací nabídku škol o kombinované vzdělávání, které má podporovat studijní autonomii žáků, samostudijní dovednosti, kompetence k učení, prezentační dovednosti a schopnost reflektovat výsledky
+ pilotní projekt má zjistit, zda žáci při kombinovaném vzdělávání dosahují očekávaných výstupů, jak tento způsob výuky organizačně zatěžuje školy a jaké jsou nároky na technické vybavení
+ až ověřování skončí, očekává se vyhodnocení a případně tvorba manuálu
+ ověřování se uskuteční na 80 vybraných základních a středních školách od února 2021 do srpna 2022

V Česku vládne představa, že vzdělávání se musí odehrávat výhradně ve školní budově za přítomnosti učitelů a žáků. Teprve pomalu se učíme přijmout, že děti se mohou učit, aniž nad nimi někdo dospělý fyzicky stojí a kontroluje. Čím jsou žáci starší, tím větší díl zodpovědnosti za své učení by měli přijímat. Kombinovaná výuka je krok tímto směrem.

Podobně to vidí i Petr Adamec, ředitel Heřmánek Praha.  Celá škola Heřmánek je nastavena na to,že za vzdělávání dětí jsou spoluzodpovědní společně se školou i žáci a rodiče. Kombinovaná výuka v tom může pomáhat, se objevuje ve vyučování celé školy Heřmánek  

I na základní škole Heřmánek, máme za sebou rok online distačního vzdělávání. Úspěšně jsme zvládli nejkritičtější rok na druhém stupni. Třídou, která zvládala tuto situaci je třída vedená Mgr. Miroslavou Adamcová a Katkou Machovou a českém jazyce a v matematice Ing. Olga Černé. Ukázalo se, že distanční online vyučování vyhovuje mnoha dětem. Z vyučování českého jazyka a nejnáročnějšího obsahu Skladby, využili žáci i učitelé online prostor mnohem lépe, než přímé vyučování ve třídě. A to nás dovedlo k rozhodnutí, vstoupit do experimentu. 

V základní škole Heřmánek , se  žáci  mohou věnovat například i online rozhovorům, videotvorbě i dramatické výchově. Naše žáci i online pracují v dramatické výchově.. Škola už na jaře vybavila dvě třídy, na podzim pak další dvě audiovizuální technikou, která zkvalitňuje distanční výuku, používat se bude ale i pro výuku kombinovanou. Technické vybavení je nutné i na straně žáků, ale i s tím je případně škola schopná pomoci. Kamery se mají podle plánu objevit ve všech třídách. 

Vidíme jasné benefity například pro žáky, kteří by rádi využili naši školu a bydlí na opačném konci Prahy. 

Petr Adamec, oceňuje především, jak je pilotáž ze strany ministerstva připravená. „Líbí se mi, že ministerstvo nenabídlo školám scénáře, podle nichž by musely jet, ale umožňuje jim, aby si navrhly podobu kombinovaného vzdělávání, jak jim to vyhovuje. Každá škola je jiná, má jiné podmínky. Jsem zvědavý, jaké závěry z projektu vzejdou,“ dodává. 

Jak ukázaly i měsíce koronavirové distanční výuky, zdaleka ne všichni učitelé si libují v technologických novinkách a přípravy online hodin jsou pro ně často náročnější než přípravy na hodiny prezenční. Kombinovaná výuka bude přinášet i další výzvy.„Myslím si, že vedení škol musí učitele do  inovací trochu tlačit,“ usmívá se ředitel Petr Adamec . Náš druhý stupeň jde s dobou a je technicky velmi aktivní, ale třeba na první stupni musíme dávat učitelům větší podporu k inovacím.   Ano, je nutné, aby se učitel ve své roli cítil komfortně a online výuka leckteré z nás o ten komfort připravila. Pevně ale věřím, že bude stačit ještě trochu cviku a půjde to stejně snadno a přirozeně jako když jsme ve třídě.

Stejně tak se budou v lecčems muset přizpůsobit i žáci, kteří se náhle ocitnou bez dozoru. Budou žít ve světě, kde minimálně částečný home office bude běžnou realitou a počítačová gramotnost minimálním předpokladem pro úspěch. Ovšem naši žáci a naši učitelé z druhého stupně dokázali, že se dokáží dohodnout a že není problematické stanovit mezi  sebou pravidla, která jsou důsledně dodržována a zároveň tyto pravidla mohou vytvořit kvalitní a bezpečné prostředí. 

Jako všechny projekty ve škole zavádí projekty moje zástupkyně Mgr. Miroslava Adamcová, která je zároveń metodikem školy. Ona a Ing. Černá vymyslely koncepty této metody, předložily MŠMT, které náši školu do projektu vybralo a  nyní i projekt je realizován. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Kalendář
Pro rodiče a přátele
Žáci a učitelé
Les ve škole
Oficiální stránka