Přestupy do tříd 2. stupně

volná místa - škola může přijmout  4 žáky  do 6. třídy, o 4 žáky do 7. třídy a je možné, že se uvolní 1 místo v 8. třídě

Přestupy do tříd 2. stupně

Forma studia v našem druhém stupni je přechodem mezi základní a střední školou s vlivy druhého stupně Montessori. . Prosíme o vyplnění přihlášky Elektronická přihláška | Heřmánek Praha, základní škola a gymnazium (edupage.org)

Kdo se k nám do školy hlásí? 

a) jsou úspěšní a motivovaní a rodiče i děti chtějí i nadále udržet motivaci ve školní práci i na 2. stupni základní školy

b) měli určité problémy s dyslexií či dysgrafií a na prvním stupni jim šlo učení obtížněji - tyto žáky můžeme podpořit prožitím jejich úspěchu (podmínkou je velká podpora rodiny a snaha žáka)

c) jsou sociálně citliví, mají rádi společenství ostatních podobně naladěných spolužáků a nechtějí přijít o atmosféru 1. stupně

d) preferují společnou práci s ostatními spolužáky místo soupeřivosti či potřebují klidnější společenství a vzájemné vztahy mezi spolužáky. 

Výborně se u nás daří také nadaným žákům s individuálním vzdělávacím plánem, kteří jsou zároveň podporováni rodinou, a dětem se zájmem o přírodopis (výuku tvoří hodně praktických činností) a se zájmem o dějepis (jeden ze skvělých objevitelských předmětů).

Pokud se rozhodnete pro práci na naší škole, Vaše dítě bude skládat příjímací test z matematiky a českého jazyka a absolvuje orientační pohovor, který bude online a orientační test také online. Každý test bude  ve zhruba 20 minutovém rozsahu. Je možné připojit se na týden online vyučování na zkoušku.

Zájemci o studium,  prosím, volejte 724 362 386 a nebo 724 692 084 - 

a můžete vyplnit přihlášku zde:  https://hermanek.edupage.org/register/?eqa=d2hhdD1zZXR0aW5ncw%3D%3D

Pro všechny nové žáky proběhnou adaptační týden   v září. Ovšem již v červnu proběhne schůzka rodičů a dětí, kde se seznámí se školními pravidly a metodou práce ve škole. To vše dle možností epidemiologických opatření. 

 

 

Kalendář
Pro rodiče a přátele
Žáci a učitelé
Les ve škole
Oficiální stránka