Pozvání na čaj pro nové rodiče a žáky do 6. třídy Obsazujeme 6 - 8 nových míst

Do 7. a 8. třídy přijímáme žáky po pečlivém výběrovém řízení,  můžeme přijmout 2 - 4 žáky do těchto tříd. Do vyšších tříd již žáky nepřijímáme. Další přijímací řízení probíhá na čtyřleté gymnázium pro školní rok 2023/24.

Pozvání na čaj pro nové rodiče a žáky do 6. třídy Obsazujeme 6 - 8 nových míst

Zájemci o setkání s ředitelem školy a vedoucím Teen se mohou hlásit tím, že 

vyplní předběžnou přihlášku  https://hermanek.edupage.org/register/?eqa=d2hhdD1mb3JtJm5yPTI%3D

a čas setkání je možné si dohodnout na telefonu 734201411. Pozvání na čaj a setkání budou probíhat vždy ve středu od 14 do 16. Při těchto setkáních se také dozvíte o způsobu přijímání žáků. 

Kalendář Teen
6. - 9. třída - Teen

Kalendář 1. stupeň

Kontakt