Vítejte v novém školním roce 2021/22

Vítejte v novém školním roce 2021/22

V minulém týdnu zkončil školní rok. Opravdu náročný a těžký školní rok na všechny strany. Pro děti a rodiče, pro učitele i pro školu a její pracovníky. Ale zvládli jsme ho. Jak jsme ho zvládli podle nás školy zpracujeme ve výroční zprávě. Jak jste ho zvládli Vy - rodiče a děti - to nás zajímá, napište. 

V posledním týdnu jsem volala na MŠMT a ptala jsem se:  "Jaká je strategie příštího školního roku?"  "Naše strategie je určena tím, jakou strategii zvolí MZČR." Potřebovali bychom i jako škola mít jasno. Takový plán, který by říkal, co se stane, když se stane toto. A vzhledem k tomu, že tento plán potřebujeme a nemáme ho, vytvořili jsme si ho sami. 

Administrativa školy nastupuje do školy o 14 dní dříve. Učitelé 1. stupně týden před zahájením školního roku. Učitelé Teen programu v pondělí před 1. 9   V pondělí 28. 8. proběhne metodický seminář čj a v úterý seznámení ze školním řádem pro Teen. 

Za Teen program - v září a říjnu připravíme co nejvíce předmětů, které se nedají učit distančně - u nás to jsou předměty jako dramatická výchova, přírodopis, tělesná výchova a budeme se opět snažit, co nejvíce podpořit děti k tomu, aby zvládly případné zavření druhého stupně, které možná nastane. 

Během případného učení online budeme opět učit předměty, jako je český jazyk, matematika a anglický jazyk - ty nám šli učit velmi dobře. Z dalších předmětů se dobře učit dějepis a zeměpis a také IT. 

Již na konci školního roku jsme komunikovali s rodiči, kteří nám potvrzovali, že tuto strategii vítají. Tedy rodiče 6. a 7. třídy - budoucí 7. a 8. třídy. Nově se k nám přidává také 5. třída, tedy budoucí 6. třída a tam rodiče téměř nereagovali. Počkáme tedy na týden před přípravným týdnem a budeme se jiz znovu ptát. 

Kalendář Teen
Kalendář 1. stupeň

Kontakt