Vítejte

O poklad - téměř skutečný příběh z Heřmánku Na pokračování

 

První den zveřejněn k 1. 9. 2021, další díl zveřejníme za 7. dní. 

Poznámky k výroční zprávě

Uplynulý školní rok byl tak mimořádný, že si zaslouží vyjímečné zpracovávní výroční zprávy. Pokud máte poznámku, nápad jak ho zhodnotit, poděkování  napiště na miroslava.adamcova@skolahermanek.cz

Školní chata Chata Heřmánek a projekty školní chaty

Během distančního vzdělávání a těsně po něm naše škola - žáci, učitelé a pan školník s manželkou pravili školní chatu. Která je škole k dispozici na 10 let. Z ilustrační fotografie vyplývá možnost školní farmy, ale naše škola jsme spíše sadaři, než farmáři. Tedy zatím. 

Systém individualizace výuky a kombinace práce malých vrstevnických a nevrstevnických skupin Heřmánek Praha, základní škola Autor: Mgr. Miroslava Adamcová

Případová studie zpracovaná pro MŠMT metodikem školy a zástupkyní ředitele Mgr. Miroslavou Adamcovou v rámci projektu Malých škol.

Kalendář Teen
Kalendář 1. stupeň

Kontakt