Vítejte

Školní chata Mateřídouška Září a říjen v Teen programu (druhý stupeň)

Program Teen je v Heřmánku, druhý stupeň základní školy. V letošním roce do něj patří 6. třída Stopaři, 7. třída Kapustňáci a 8. třída Surikaty.

Divadla a dramatická výchova září a říjen v Heřmánku

Do divadla chodíme, abychom poznali dramata a naučili se z. nich něco nového. Ale také, abychom k maturitě měli zážitky, které se nebudeme muset učit zpaměti. 

Projekt Heřmánek - týmová práce v Heřmánku

Každý rok připravuje Heřmánek projekt pro zpracovaný z dobré praxe školy. Tentokrát bylo téma, které si škola vybrala - spolupráce v týmu školy.

Den otevřeného vyučování pro budoucí žáky 6. třídy a 7. třídy

Dny otevřených dveří 24. 11. a 25. 11. pro zájemce o vstup do 6. a 7. třídy projektu Teen Heřmánek zájemci se prosím registrujte na mailu barbora.kubicova@skolahermanek.cz

Školní chata Chata Heřmánek a projekty školní chaty

Během distančního vzdělávání a těsně po něm naše škola - žáci, učitelé a pan školník s manželkou pravili školní chatu. Která je škole k dispozici na 10 let. Z ilustrační fotografie vyplývá možnost školní farmy, ale naše škola jsme spíše sadaři, než farmáři. Tedy zatím. 

Systém individualizace výuky a kombinace práce malých vrstevnických a nevrstevnických skupin Heřmánek Praha, základní škola Autor: Mgr. Miroslava Adamcová

Případová studie zpracovaná pro MŠMT metodikem školy a zástupkyní ředitele Mgr. Miroslavou Adamcovou v rámci projektu Malých škol.

Tisková zpráva - Gymnázium Heřmánek Projekt Teen bude pokračovat čtyřletým gymnáziem

Otevřené 1. ročník čtyřletého gymnázia od září školního roku 2023/24.

Učení září a říjen v Heřmánku

Poctivě se také učíme. 

Objevitelský dějepis září a říjen v Heřmánku

Objevitelský dějepis a jeho názorné učení v září a říjnu 

Pozvání na čaj pro rodiče do budoucí 1. třídy

Od ledna 2022 je zahájeno setkávání rodičů s ředitelem školy. Rodiče budoucích prňáčků se mohou setkat s ředitelem školy a objednat si setkání ve skupině rodičů v lednu a únoru - objednání na telefonu 724692084

Pozvání na čaj pro nové rodiče a žáky do 6. třídy Obsazujeme 6 - 8 nových míst

Do 7. a 8. třídy přijímáme žáky po pečlivém výběrovém řízení,  můžeme přijmout 2 - 4 žáky do těchto tříd. Do vyšších tříd již žáky nepřijímáme. Další přijímací řízení probíhá na čtyřleté gymnázium pro školní rok 2023/24.

Pozvání na čaj pro budoucí studenty čtyřletého gymnázia

Od října 2023 nabízíme možnost setkání z ředitelem základní školy a gymnázia pro budoucí otevřený nový 1. ročník čtyřletého montessori gymnázia Heřmánek s nepovinným etickým programem. 

Kalendář Teen
6. - 9. třída - Teen

Kalendář 1. stupeň

Kontakt