Projekt Teen- 2. stupeň

Program Teen je program 2. stupně základní školy Heřmánek, který je připravený pro žáky 2. stupně. Žáci do něj vstupují obvykle v 6. třídě a následně v programu pracují čtyři roky. 

Žáci, kteří jsou žáky školy Heřmánek od 1. třidy postupují ve metodách učení Heřmánek a v obdoví dospívání se dále rozvíjí jejich samostatnost a zodpovědnost, ale také ve třídě je budouvám tým. Podle inspirace Montessori systému jde o heslo: Pomoz nám, abychom to dokázali sami.  Zároveň Teen Heřmánek připravuje svoje žáky na studium středních škol a přijíací zkoušky. 

Teen program Druhý stupeň základní školy

Mnoho škol zvládá tvořivě učit na 1. stupni, ale jak na to, když děti dospívají? Vytvořili jsme projekt Teen Heřmánek. 

O poklad - téměř skutečný příběh z Heřmánku Na pokračování

 

První den zveřejněn k 1. 9. 2021, další díl zveřejníme za 7. dní. 

Teen program 2. stupeň Šance pro žáky 6. a 7. třídy

Šance pro žáky 6. a 7. třídy. V měsící dubnu a květnu 2022 probíhají doplňující zápisy žáků 6. a 7. třídy do programu pro teenegery - Teen Heřmánek, který provádí žáky dospíváním a vede je k přijímacím zkouškám na střední školy nebo případně do gymnázia Heřmánek 

Plavání na Šutce září a říjen v Heřmánku

Na půl roční covidové online vyučování jsme reagovali tím, že pravidelně žáci plavou a tím také pečlivě trénují. 

Kalendář Teen - druhý stupeň a gymnázium
Kalendář 1. stupeň

Kontakt