Domácí vzdělávání

Spolupracujeme s rodiči, kteří vyučují domácí vzdělávání od 1. do 9. třídy. Pozitivně hodnotíme situaci, kdy je vzdělavatel sebevědomým a zodpovědným člověkem. Zajímají nás vize a strategie rodičů. Podporujeme komunity domácích vzdělavatelů či komunitní školy učitelů, se kterými se známe a kterým jako učitelům důvěřujeme.

Spolupráce rodičů a školy Heřmánek:

Rodič pracuje se žákem doma a je pravidelně informován i o akcích školy, kterých se může účastnit.

Rodič si může požádat o metodickou podporu.

Rodič přichází se svým dítětem na přezkoušení, které se odbývá jednou za pololetí v první polovině ledna a v první polovině června. 

Rodič si osobně vyzvedne vysvědčení v kanceláři školy. 

Pokud máte zájem být naší školou regisrováni, prosím, vyplňte přihlášku na této stránce a také nás můžete kontaktovat telefonicky či mailem - viz kontakty.

S formálními otázkami Vám poradí v kanceláři školy či paní zástupkyně ředitele Olga Černá.

Co nabízíme domácím vzdělavatelům? 

1. Dobrou a spolehlivou administraci dle zákona

2. Kvalitní metodickou podporu od začátku až do konce podle přání a potřeb vzdělavatele

3. Možnost účastnit se akcí školy (výletů, návštěv muzeí a dalšího programu školy)

4. Škola vznikla na základě domácího vzdělávání, a tak i v současnosti může nabídnout domácím vzdělavatelům dobré zázemí

5. Přezkoušení v řádných termínech a snadné přihlášení skrze přihlašovací systém

6. Možnost slovního hodnocení či hodnocení pomocí známek

7. Racionální a sebevědomou spolupráci se školou, která je schopna ocenit pedagogické nadání rodičů vzdělavatelů.

Zájemci o registraci domácího vzdělávání (individuální vzdělávání) či  o registraci studia v zahranicí prosím přihlašete se zde: 

Přihláška pro žáky 1. stupně Elektronická přihláška | Heřmánek Praha, základní škola a gymnazium (edupage.org)

Přihláška pro žáky 2. stupně.Elektronická přihláška | Heřmánek Praha, základní škola a gymnazium (edupage.org)

Do přihlášky napište, Individuální vzdělávání a pokud se hlásíte do 9. třídy poznamenejte to prosím. 

Filozofie domácího vzdělávání Heřmánek Praha

Respektujeme domácího vzdělavatele a pomáháme mu při domácím vzdělávání nést vlastní zodpovědnost. Neochraňujeme domácí vzdělavatele před realitou světa, ale nabízíme opravdovou zodpovědnost pro rodiče a možnost vytvoření zodpovědnosti a sociálního pochopení pro žáky. 

Zároveň považujeme domácí vzdělavatele za svoje kolegy a jsme často a rádi inspirováni jejich pedagogickým umem a tvořivostí. 

 

Jak probíhá přezkoušení? 

Žáci domácího vzdělávání jsou přezkušováni jednou za pololetí, tedy dvakrát za školní rok. Termíny pro první pololetí jsou v lednu a pro druhé pololetí v červnu. Termíny si rodiče registrují přes Supersaas na této adrese: https://www.supersaas.cz/schedule/zshermanek/Domácí_škola_Heřmánek

Rodiče za každého žáka vkládají texty, fotografie a materiály dokládající průběžnou výuku na školní Moodle Heřmánek. V něm jsou pro každé pololetí připravené sekce pro každý předmět, kam rodiče vkládají konkrétní materiály či vypracované prezentace. Také je zde připravený úkol z informačních technologií, který žáci stáhnou, vypracují a uloží. Adresa školního Moodle Heřmánku je zde: https://skolahermanek-moodle.cz

Žáci z domácího vzdělávání jsou v první a druhé třídě přezkušováni z českého jazyka a matematiky přímo na místě. Žáci od 3. třídy v průběhu školního roku vyplňují SCIO testy z českého jazyka a matematiky, které tuto zkoušku nahrazují. Při přezkoušení probíhá kolokvium nad těmito testy. Adresa pro SCIO je tato: www.sciodat.cz

Samotné přezkoušení na místě probíhá jednak z cizích jazyků, což je angličtina pro všechny ročníky a od 8. třídy také německý jazyk, jednak z objevitelských předmětů. K přezkoušení z objevitelských předmětů jako je pro první stupeň prvověda a pro druhý stupeň dějepis, přírodopis, zeměpis, fyziko-chemie si žáci přinesou zpracované portfolio, kdy během přezkoušení představují své hotové práce, prezentace či výrobky. 

Z výchov jako je tělesná výchova, výtvarná výchova, pracovní výchova a dramatická výchova neprobíhá přezkoušení, žáci dokládají své aktivity do systému Moodle Heřmánek a na místě probíhá pouze kolokvium nad těmito aktivitami.

 

Přihláška na individuální vzdělávání
Kontrolní kód
(ochrana proti spamu)
 

Položky označené tučně jsou povinné.
Odesláním formuláře souhlasím se zpracováním osobních údajů zadaných do formuláře za účelem reakce provozovatele webu na odeslanou zprávu.

Vypisujeme možnost do individuálního vzdělávání

Poporujeme přestupy především do 2. a 4. třídy naší školy i během školního roku. 

Máme volná místa pro domácí vzdělavatele. 

Podmínky individuálního vzdělávání stanoví

Podmínky individuálního vzdělávání stanoví Školský zákon § 41Individuální vzdělávání

Domácí - individuální vzdělávání - historie a současnost

Historie

Domácí vzdělávání vychází z nejpřirozenější výuky v rámci rodinné komunity. Domácí vzdělávání bylo již v současnoti běžné na celém světě (například Japonsko, USA, Velká Británie atp.).

Kalendář Teen
6. - 9. třída - Teen

Kalendář 1. stupeň

Kontakt