FacebookFacebook
EduPage

Český jazyk v Heřmánku

Průběh výuky českého jazyka od 3. do 9. třídy probíhá kombinací metod Montessori v oblasti výuky gramatiky, množstvím Montessori pomůcek (ale i vlastních pomůcek školy a daších pomůcek), 1 hodinou týdně výuky dramatické výuky, výukou tvořívého čtení a psaní. V atmosféře samostatnosti, zodpovědnosti žáka a spolupráce školy a rodiny. 

Český jazyk v Heřmánku

Český jazyk - první dvojročí - v první a druhé třídě učí český jazyk třídní učitelé. V první třídě paní učitelka Adéla a v druhé pan učitel Míra. Pro oba ročníky pracuje Montessori konzultantka Lenka. Pro první třídu jsme připravili systém pomůcek pro český jazyk a upravili třídu podle Montessori vzoru. Pomůcky pro 1. třídu jsou kombinací systému celostního čtení a Montessori pomůcek vyrobených Montessori ČR a Mgr. Kamilou Randákovou. 

Český jazyk - trojročí 3. - 5. třída  - učí Mgr. Miroslava Adamcová, která kombinuje Montessori metodu českého jazyka rozvinutou Montessori ČR a speciálně Mgr. Kamilou Randákovou v oblasti gramatiky. Mimo pomůcek Montessori ČR jsou využívány další pomůcky pro nejsnadnější pochopení gramatiky, jako třeba Výukové programy.cz. Mirka a Šimon si také vyrábějí vlastní pomůcky a pracovní listy. Žáci jsou vedeni k samostatnosti a k možnosti rozhodnutí o tempu školní výuky českého jazyka. Další součástí rozvoje jazyka druhého trojročí je tvořivé psaní a tvořivé čtení a práce s literaturou.

Český jazyk - druhý stupeň - na druhém stupni se soustředíme na individuální výuku českého jazyka a na přípravu na přijímací zkoušky na střední školy z českého jazyka.

Scio testy v českém jazyce - od 3. do 9. třídy - od 3. třídy vyučujeme český jazyk jednu hodinu na počítačích. Toto vyučování má na starosti Mgr. Šimon Plašil, učitel českého jazyka a I.T. Škola spolupracuje se SCIO na Testech do hodin. Každá třída a každý žák pracuje na Testech do hodin v daném ročníku. Testy do hodin ve 3. třídě začínají učením porozumění testům a jsou závislé na úrovni čtení. Scio testy jsou vhodnou alternativou k Montessori výuce. Děti výuka českého jazyka na počítačích baví. K testům do hodin přidáváme i další cvičení, například Cvičenionline.cz atd. Postupem času si žáci osvojují znalosti a dovednosti v testování, a jsou tak připravováni na přijímací zkoušky na střední školy. 

Dramatická výchova  - od počátku školy je jedna hodina dramatické výchovy či tvořivé dramatiky součástí rozvoje českého jazyka. Dramatická výchova klade rozvoj na komunikaci, tvorbu vztahů ve třídě a sebepoznání.  Dramatickou výchovu učí učitelé dramatické výchovy, v letošním roce herečka a učitelka dramatické výchovy paní Brendlová. 

Kalendář akcí
Celý výpis akcí