FacebookFacebook
EduPage

Domácí úkoly

Domácí úkoly jsou součástí volby a zodpovědnosti dětí a jejich dohody s učitelem. Domácí úkoly jsou velmi přesně nastavené zvláště v českém jazyce. 

Domácí úkoly

V naší škole vychováváme žáky k samostatnosti a zodpovědnosti za svoje úkoly a zodpovědnosti. Například v českém jazyce žáci dostávají úkoly formou jednoduchécho pracovního sešitu, který mají doma či ve volných chvílích ve škole, ve svobodně zvoleném čase a rozvrhu. Na jeden pracovní sešit mají žáci často od měsíce do 2 měsíců. 

Tento způsob působí svobodné rozhodování dětí ohledně jejich pracovního času, tento způsob také dává možnost netrénovat ve škole mechanicky, ale zabývat se kritickým myšlením, skupinovou prací atd. Tento způsob tvoří v dětech zodpovědnost a vniřní motivaci se učit. Tento způsob dává rodičům také uričtý vhled do učení, ale pochopitelně ne kompletní. Další vhled rodičům nabízí třeba uzavřená facebooková komunita Heřmánek Praha, ve které v podstatě v on line přenosu jsou zveřejňovány foto z práce ve škole. A závisí na rodiči, zdali sleduje tento program. 

 

Kalendář akcí
Celý výpis akcí