FacebookFacebook
EduPage

Etická výchova

V etické výchově je kladen důraz především na prožitek a nikoliv na výsledek. Jeho účelem je zlepšení chápání mezilidských vztahů a tím i větší možnosti navazování spolupráce. Etická výchova probíhá celou školní výukou je etické chování a budouvání etického chování je pro nás nezbytnou součástí výuky. 

Etická výchova

Obecně o etické výchově ve škole 

Etická výchova je součást školního vzdělávacího programu Heřmánek. V etické výchově jsou děti samy sebou a samy za sebe jednu hodninu týdně. Cílem předmětu není získat znalosti, ale především schopnost rozumět sám sobě, porozumět ostatním, získat schopnost se s nimi domluvit. Ve vyučování děti probírají zajímavé a morální příběhy, mluví o zajímavých osobnostech, které svým životem změnily společnost, a mluví také o svých plánech a snech. Mezi zajímavé příběhy počítáme pohádky, Biblické příběhy či příběhy jiných kultur.  Z etické výchovy nikdy nedostávají děti známku, jen slovní hodnocení týkající se obecně témat, která probíráme a také o schopnosti dětí se práce zúčastnit. 

Pro aktivity etické výchovy nás inspiruje systém FEC (odkaz). Tento koncepčně se metodický obsah programu FEC zaměřuje prostřednictvím příběhů a řešenýchtémat jednotlivých modulů na:

- prevenci a stabilizaci problémového chování dětí a žáků,
- sociální managementu třídy z pohledu jednotlivce i kolektivu,
- rozvoj psychosociálních kompetencí,
- seberegulaci a práci s emocemi
včetně rozvoje kompetencí pedagogů pro včasné rozpoznání ohrožených dětí, mezioborovou spolupráci
dospělých v podpoře duševního zdraví dětí a péči o vlastní duševní zdraví

 
 

 

 

 

 

Kalendář akcí
Celý výpis akcí