FacebookFacebook
EduPage

Heřmánek online

Zde najdete odkazy na veškeré weby, se kterými pracujeme.

Heřmánek online

Zde najdete odkazy na veškeré weby, se kterými na škole pracujeme.


Edupage

Školní informační systém školy. Využijete jej jak pro komunikaci se školou, tak pro zobrazení rozvrhu, hodnocení či událostí.

www.hermanek.edupage.org


Facebook 

- Skupina Heřmánek Praha 

You tube

- Heřmánek Praha 

Studium kvalitně

Web vytváří pro své žáky vyučující Šimon Plašil. Na webu najdete výukové materiály, online cvičení, doplňovačky či kvízy k výuce českého jazyka a literatury, dějepisu, okrajově i dějinám umění či zeměpisu, ale především k výuce informačních technologií. V dějepisné sekci místo klasických zápisků či prezentací najdete každé téma zpracované formou interaktivního cvičení, v němž žáci místo pouhého pasivního čtení aktivně vyhledávají správnou odpověď, přičemž v každém cvičení žák okamžitě dostává zpětnou vazbu či vysvětlení.

www.studium.kvalitne.czSCIODAT

Při výuce českého jazyka a matematiky využíváme SCIO testy, konkrétně testy do hodin z českého jazyka a matematiky. Každý test se po ukončení vyhodnotí a poskytuje zpětnou vazbu ve formě správných řešení i procentuální výsledek úspěšnosti.

www.sciodat.czSystémy Umíme, In a Online cvičení

Ve výuce českého jazyka a matematiky dále využíváme systémy Umíme česky a Umíme matiku, dále pak systémy Grammar.in a Matika.in a nakonec Onlinecviceni.cz Žáci si díky těmto systémům pomáhají opakovat a upevňovat učivo. Výhodou je, že si žáci mohou tyto online cvičení zkoušet i doma a využívat je jako formu opakování, doučování či přípravu na hodinu.

www.umimecesky.cz

www.umimematiku.cz

www.grammar.in

www.matika.in

www.onlinecviceni.cz

Kalendář akcí
Celý výpis akcí