FacebookFacebook
EduPage

Seznamování se školou Heřmánek

Rodiče se seznamují s naší školou různě, nejčastěji o nás slyší a nebo si přečtou na síti. Pak rodiče přicházejí do školy, aby si ji prohlédli a promluvili si o svých přáních a o tom, co od školy očekávají.

Seznamování se školou Heřmánek

Někdy s sebou rodiče přivádějí i svoje děti, aby si byli jistí, že jejich sympatie vůči škole jsou shodné s vjemy dětí. Pochopitelně přichází i fáze přemýšlení o prioritách a financích. Pokud se rodiče a škola dohodnou na přijetí dítěte, rodiče se scházejí s učiteli v červnu. Začátek školního roku probíhá pak klidněji.

V září často probíhají další třídní schůzky, kde se rodiče dozví informace zejména organizačního charakteru. Během školního roku se setkávájí rodiče, děti a učitelé českého jazyka a matematiky na tripartitních třídních schůzkách, kde mluví žáci s podporou učitele o svém učení a ukazují rodičům svoje školní úspěchy.

Rodiče se učí komunikovat se školou pomocí školního systému. Většina rodičů se také přihlásí do facebookové skupiny Heřmánek Praha, ve které učitelé uveřejňují reportážní fotografie a videa z práce školy. Zvláštní velkou část reportáží tvoří reportáže ze škol v přírodě a projektových akcí.

Rodiče jsou také velmi podstatnými účastníky školních koncertů, školních divadelních představení, zahradních slavností na začátek a závěr školního roku, ale jsou důležití i při prezentaci školních projektů.

Ve škole podle možností slavíme také den maminek a den tatínků. Například i tak, že žáci připravili dárky pro své maminky a babičky, které jsme pozvali na divadelní představení a společně jsme tak oslavili den maminek. Den tatínků jsme oslavili velkou kuličkiádou smíšených družstev tatínků a dětí.

Někteří rodiče se školou spolupracují jako učitelé či v  administrativních profesích. Jsme rádi, pokud jsou rodiče v naší škole v této pozici.  Spojit obě dvě role – roli rodiče a roli pracovníka školy – není ale pro každého a není to vždy jednoduché. Vždyť i zakladatelé školy jsou zároveň  učitelé i rodiče žáků školy.

Kalendář akcí
Celý výpis akcí