FacebookFacebook
EduPage

Objevitelské předměty v Heřmánku

Objevujeme svět. Svět objevujeme od 1. do 5. třídy v provovědě a také v 6. třídě. Svět se snažíme poznávat a naučit se do něj vstoupit od 7. do 9. třídy. 

Objevitelské předměty v Heřmánku

Žáci v předmětech jako je dějepis a zeměpis objevují svět okolo nás či se snaží znovu odhalovat události dávno minulé. Nebiflují se pouze data a události nazpaměť, ale učí se chápat události v souvislostech, přirozeně čerpat informace sami a vnímat historii okolo sebe.

Žáci se učí pracovat s prameny, encyklopediemi a vyčíst z nich informace. Pro vykreslení dobové atmosféry se žáci setkávají i s úryvky krásné literatury. Podobně jako historikové si zkouší využívat některé z disciplín pomocných věd historických. Zkoumají staré mince, poštovní známky, erby, vlajky a luští dávná písma, popřípadě i abecedy starověkých národů. Starší žáci si zkouší sestavit vlastní rodokmen a učí se tak pracovat i s informace z matrik. Žáci také neustále pracují s mapami, neboť si tak uvědomují, že dějinné události se odehrávají nejen v určitém čase, ale i v určitém prostoru. Významné historické milníky si zkouší zahrát v divadelním přednesu. Příkladem může být Shakespearova hra Julius Caesar.

Samozřejmostí jsou také exkurze za památkami, do muzeí či galerií. Žáci se učí také poznávat jednotlivé architektonické slohy a významné evropské památky, především pak Prahu. Na stavbách se učí rozeznávat architektonické prvky a vnímat jejich estetiku. Zajímavostí pak je přenocování na hradech, kdy se žáci rázem ocitnou zpět o několik staletí a zažijí dobu středověku. Pro žáky rovněž vytváříme sérii různých interaktivních cvičení, kvízů, doplňovaček a poznávacích cvičení k dějepisu, které si vždy mohou vyzkoušet na webu Studium kvalitně. Výhodou je, že si mohou své dosavadní znalosti a dovednosti kdykoli otestovat a připomenout. Web spravuje vyučující Šimon Plašil na adrese http://www.studium.kvalitne.cz/dejiny.php

Na konci roku žáci ve dvojicích zpracovávají vlastní téma a ucelují si znalosti i dovednosti z celého roku. Své poznatky posléze prezentují rodičům.

Kalendář akcí
Celý výpis akcí