FacebookFacebook
EduPage

Online výuka pro žáky IDV a žáky v zahraničí

Od loňského školního roku nabízíme žákům registrovaným v Heřmánek Praha kurzy, které jsou motivační pro výuku. Učitelé jsou průvodci v domácím vzdělávání pro 1. a 2. stupeň. Přihlášky najdete na odkazech v  následujícím textu. 

Online výuka pro žáky IDV a žáky v zahraničí

Vážení rodiče našich domácích školáků,

školní rok 2022/23 se pomalu chýlí ke svému konci. Děti mají prázdniny, my se připravujeme na školní rok následující. V souvislosti s tím bychom rádi navázali na naši aktivitu, kterou jsme zavedli v letošním školním roce, a opět Vám nabídli možnost online výuky pro žáky druhého stupně.  

Jaká to byla přesně aktivita? Žáky druhého stupně IDV či studující v zahraničí vedli naši učitelé v jedné motivační hodině týdně v matematice, druhém cizím jazyce (španělštině a franzouzštině) , fyzice a chemii. Předpokládáme, že na tuto naši motivační hodinu navazovaly další hodiny samostudia u žáků doma. Při dobré účasti v hodinách od října do ledna a od února do května byly děti a naši žáci plně připravení za celé pololetí. 

Výhody, které se projevily:

- rodiče si odpočinuli

- rodiče nemuseli hledat náročné doplňující studium online

- žáci byli připraveni 

- žáci a učitelé se lépe poznali a v předmětech probíhalo přezkoušení lehčeji.

Pro tento školní rok jsme rozšířili nabídku o další předměty, jako IT (což je pro domácí vzdělávání komplikovaný předmět) a přípravu na přijímací zkoušky z českého jazyka a matematiky pro žáky 9. ročníku. 

Proto si Vás dovolujeme požádat, abyste v případě zájmu vyplnili závaznou přihlášku na online výuku, kterou najdete na následujícím odkaze: 

1. stupeň 

ODKAZ SE UPRAVUJE

2. stupeň 

ODKAZ SE UPRAVUJE

Děkujeme.

Kalendář akcí
Celý výpis akcí