FacebookFacebook
EduPage

Pohled žáků 5. třídy na výuku českého jazyka a matematiky

Výzkum vyplývá z názorů žáků, které byly soustředěny v 5. třídě školního roku 2018/18 v souvislosti s testem, který byl součástí Scio testování. Otázky, které byly položeny tyto otázky Ptají se učitelé žáků na názor? Můžeš se učiteli svěřit s tím, co potřebuješ v hodinách? Z dotazníku  vyplývá, že se na naší škole neučí děti věci zpaměti a že jim není diktován obsah učiva, který si mají zapisovat. Z dotazníku vyplývá, že žáci pracují ve skupinách a na problémových úkolech. Většinu učiva žáci zvládají bez pocitu těžkosti. 

Pohled žáků 5. třídy na výuku českého jazyka a matematiky

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kalendář akcí
Celý výpis akcí