FacebookFacebook
EduPage

Projekt školní knihovna

Projekt školní knihovna a školní kluby je projekt podpořený.

Škola organizuje  čtenářský klub, klub logiky a deskových her. V rámci projektu je škola připravuje čtenářkou maringotku, která bude uzpůsobena pro klidné školní čtení.

Školní maringotka pro školní družinu je také pro klub logiky a deskových her.

V současné době prozatím probíhají čtenářské kluby.

Projekt školní knihovna

Název projektu: ZŠ Heřmánek 23

 

Číslo projektu: CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_023/0006555

Zahájení realizace projektu: 1. 8. 2017

Ukončení realizace projektu: 31. 7. 2019

Délka realizace: 24 měsíců

Výše podpory: 345 309,00 Kč


Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií

Naše škola se stala úspěšným žadatelem v rámci výzvy 02_16_023 Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování – Šablony pro MŠ a ZŠ I.

Projekt je kombinací aktivit z těchto oblastí: extrakurikulární rozvojové aktivity ZŠ

Cílem projektu jsou extrakurikulární rozvojové aktivity jako je čtenářský klub, klub zábavné logiky a deskových her, doučování žáků ohrožených školním neúspěchem. 

 

Nastavené šablony:

 

Čtenářský klub pro žáky ZŠ

Cílem je realizace čtenářského klubu pro žáky základní školy. Má formu volnočasové aktivity a vede k rozvoji klíčových kompetencí. 

Klub zábavné logiky a deskových her pro žáky ZŠ

Cílem je realizace klubu zábavné logiky a deskových her pro žáky základní školy. Má formu volnočasové aktivity a vede k rozvoji klíčových kompetencí. Aktivita vede k rozvoji logického, informatického a strategického myšlení žáků. 

Doučování žáků ZŠ ohrožených školním neúspěchem

Cílem je podpořit žáky ohrožené školním neúspěchem prostřednictvím možnosti doučování. Aktivita může být využita pro žáky ze sociálně znevýhodněného a kulturně odlišného prostředí, kterým aktivita může napomoci upevnit jejich zvyk provádět samostatnou odpolední přípravu a podpořit zvládnutí standardů daných Rámcovým vzdělávacím programem především v hlavních předmětech (český jazyk, matematika, cizí jazyk).

 

 

Stáhněte si

Kalendář akcí
Celý výpis akcí