FacebookFacebook
EduPage

Tým pracovníků školy

Tým pracovníků školy

Současný ředitel školy, Ing. Petr Adamec je lesní inženýr a pedagog. Dlouhou dobu podnikal a jeho firma byla úspěšná v praktické ekologii. Předtím pracoval Agentuře ochrany přírody, kde se zasloužil o to, že v Praze máme velké zelené plochy, jako je třeba Drahanská rokle či Prokopské údolí. V současné době je již několikátým rokem ředitelem školy, ale pro školu pracuje již více než 15 let (tedy déle, než je škola aktivní). Do vize školy přináší dva významné podněty. Jedním z nich je oblast etiky - etické výchovy, druhým je oblast ekologie a praktické znalosti přírody. Je bývalým členem a vedoucím skautského oddílu Dvojka, má za sebou pořádání nejméně 40 táborů pro děti a mládež v průběhu minulých 35 let a mnohaletou práci v nedělních školách. Petr Adamec je velkým čtenářem a mezi jeho další zájmy patří cestování a výroba herbáře. Je ženatý a s manželkou Mirkou je otcem 4 dětí, dvou synů a dvou dcer. 

Ing. Olga Černá (dříve Cajchanová) je další z týmu zakladatelů školy. Původem pochází ze Slovenska a v Praze vystudovala VŠE se zaměřením na neziskový sektor a pedagogické obory. Pro svoji diplomovou práci si zvolila téma Jak založit školu. Ing. Černá pracuje v rámci týmu školy 14 let. Jejím zaměřením je  výuka matematiky na prvním i druhém stupni. Vnesla také prvky Montessori výuky do výuky školy. Zároveň také kombinuje Montessori matematiku s H-mat matematikou. Paní Černá dlouhodobě pracovala s dětmi v nedělce a účastnila se mnoha táborů. Mezi její současné koníčky patří lezení po skalách. Její současné trvalé bydliště je blízko Trosek, kde s manželem obývají rodinný dům. Ing. Olga Černá je vedoucí ekonomické sekce práce školy a byla spoluautorem řady grantů pro školu, mnoho z nich také administrovala. Olga Černá je hodná a obětavá duše celé školy. 

Mgr. Miroslava (Mirka) Adamcová je spoluzakladatelkou školy.  Pro školu pracovala 8 let v jejím vedení. V současné době pracuje jako vedoucí druhého trojročí a zároveň jako metodik školy, což je pro školu velká výhoda, protože Mírka celý svůj pracovní život tvořivě učí, hraje s dětmi divadlo či organizuje dětské aktivity. Mírka byla v týmu ZŠ Londýnské, který zaváděl pokusné ověřování slovního hodnocení, byla v týmu rodičů zakládajících domácí vzdělávání. Má vystudovanou PF - pedagogika - dějepis, kurzy dramatické výchovy, kurzy Montessori, další kurzy Čtením a psaním ke kritickému myšlení. Je tvůrcem ŠVP Heřmánek, je tvůrcem vize Heřmánek a také někým, kdo vytváří prostor pro uskutečnění a realizaci přínosu ostatních kolegů. Je autorkou a režisérkou dětských divadel a také sama působila v dětském loutkovém divadle. Pracovala ve volnočasové pedagogice, vedla dětský a skautský oddíl, organizovala řadu dětských táborů. Má 4 děti, 2 z nich učila  v domácím vzdělávání. Považuje za výhodu, že její děti jsou žáky školy, protože má pochopení a porozumění pro potřeby ostatních dětí. 

Bc. Pavel Pernica je vedením metodického sytému školy v uměleckých předmětech, ve škole také pracuje v řízení školy jako vedoucí provozu jednotlivých dnů. Pavel je duší a tělem hudebník. Pavel má vystudovanou konzervatoř a PF UK - obor hudební výchovy. Pavel pracoval jako učitel v ZUŠ, ale tvrdí, že je nejšťastnější v Heřmánku, kde má dostatek prostoru pro svoji tvořivou práci a učí zde 10 let. Pavel je hudebník a skladatel mnoha písní dětských či křesťanských. Pro školu skládá hudbu k muzikálům a  pro školní děti již složil několik písní. Ve svých hodinách vede žáky k tvořivé hudbě a je přístupný jejich vlastním hudebním názorům a podnětům. 

Mgr. Šimon Plašil 

Šimon Plašil je učitel českého jazyka a dějepisu a také IT.  Již 8. rokem učí na poloviční úvazek ve škole Heřmánek, což kombinuje s učením IT na státní škole. Šimon Plašil vytváří vlastní server pomocného učení - www.učeníkvalitně, který také používá při výuce a při vzdělávání ve vlastních hodinách.  Šimon Plašil je prvním, kdo ve škole vyučoval pomocí Sciotestů v hodinách českého jazyka. Také je technickým administrátorem systému domácího vzdělávání.

Bc. Petra Vohlídalová a Mgr. Lucie Jeřábková pracují ve škole v kanceláři již řadu let. Petra je také pokladní školy a vyučuje etickou výchovu na prvním stupni.  Má vystudovaný bakalářský titul na VŠE. Lucie je administrátorkou domácího vzdělávání.

Kateřina Machová  pracovala řadu let v týmu učitelů Veselé školy. Její zaměření i v naší škole je výtvarná výchova, český jazyk a speciální potřeby žáků. Má velké pochopení a zkušenosti se žáky se specifickými poruchami učení. Je také pověřena zastupováním vedení a koordinací provozu druhého stupně školy. S dětmi ráda pracuje i ve svém volném čase, ve škole vede kroužek keramiky. 

Kalendář akcí
Celý výpis akcí