FacebookFacebook
EduPage

Kombinované vzdělávání - 4. - 5. ročník - křesťanská třída

Tato nabíka platí pouze pro nové rodiče, kteří se shodnou na založení křesťanské třídy ve 4. a 5. ročníku. 

Kombinované vzdělávání - 4. - 5. ročník - křesťanská třída

Křesťanští rodiče projevili zájem o tento typ vyučování a velmi by někteří z nich ocenili, kdyby třída, kterou zakládáme byla z poloviny tvořená žáky z křesťanských rodin či vznikla celá křesťanská třída  4. a 5. společně. Jsme nakloněni tomuto projektu a tedy prosíme všechny rodiče, kteří mají o takový projekt zájem, aby se ozvali a nezávazně vyplnili přihlášku. Hodnoty naší školy s takovým projektem jsou plně v souladu a v respektu k takové skupině rodičů bychom rádi  vytvořili takový projekt. 

Pro nové žáky otevíráme 4., 5. a zvažujeme i  6. třídu. V těch se budou žáci učit 3 týdny online s učiteli podle rozvrhu. Budeme vyučovat český jazyk, matematiku, anglický jazyk a další předměty. 1 týden z měsíce budou žáci ve škole, na týdenní expedici historie a přírodovědy či na semináři anglického jazyka. V plánu je zahajovací školní blok, přezkušování v průběhu roku či závěrečný škoní blok. Otevíráme možnost přihlásit se do 4. a 5. třídy (případně 6. třídy) a přejít z domácího vzdělávání na kombinované vzdělávání.

Pro koho je kombinované vzdělávání určeno:Naše třídy se otevírají běžným žákům. Předpokládáme, že se k nám budou hlásit žáci z Prahy a okolí, kteří by nezvládli dojíždět každý den, ale dojíždět jeden týden v měsíci jim nedělá problém. Předpokládáme, že se k nám přihlásí i žáci z větší dálky, kteří budou na tyto týdny v Praze ubytováni s rodiči. Poloviny tříd a nebo celé tříd /podle zájmu/ budou mít  zaměření křesťanského obsahu.

Kdy začínáte?

Heřmánek:  1. 9.2021, za podmínek, že se nám přihlásí dostatečný počet zájemců.

Mohu být zároveň na domácím a kombinovaném vzdělávání?

Heřmánek: Bohužel to projekt neumožňuje, je nutné přejít z domácího vzdělávání na projekt kombinovné vzdělávání i formálně. 

Proč zahajujete až 4. třídou?

Heřmánek:  Jsme škola s velkou komunitou domácích vzdělavatelů a tak dobře víme, že nejvýhodnější vzdělávání 1.  - 3. třídy je domácí či kvalitní ve škole. Po roční výuce online zároveň víme, že kvalitu dokážeme zajistit i online či v kombinaci.

Jak probíhá vyučování doma a jak je rozdílné od domácího vzdělávání? 
 
Heřmánek: Vyučování doma probíhá podle rozvrhu a je plně v rukou učitelů školy.  V 9. 00 hodin se učitelé a žáci sejdou u počítače a probíhá výuka 2 školní hodiny, pak následuje přestávka a další hodiny. Hodiny jsou však tvořivé, zábavné a využívají řadu výhod práce s počítačem. Jsou stále vedeny velmi individuálně. Počet žáků vzájemě vyučováných je od 8 do 12 žáků. Třída online má svoje pravidla - zapnutou kameru a zvuk ze strany učitele i žáků a kvalitní připojení zajistěné ze strany rodičů.  Během týdne se vyučují žáci v českém jazyce, matematice, prvovědě a anglickém jazyce. Pouze distančně - tedy plněním zadaných úkolů či domluveného individuálního postupu - se vyučují předměty jako výtvarná výchova, hudební výchova a pracovní výchova. Tedy v distanční výuce těchto předmětů se výuka již více podobá domácímu vzdělávání. 
 
Jak probíhá vyučování ve společných týdnech? 
Heřmánek:  Společné týdny jsou rozděleny do 10 bloků v rámci školního roku. Od pondělí do pátku či od pondělí do středy či  čtvrtka  - dle intenzity aktivit.
 • 1 blok je seznamovací a zahajovací, ale také adaptační, předpokládáme že na školní chatě v Podkozí u Chýňavy - od pondělí do pátku. 

 • 4 bloky budou střídat bloky anglického jazyka, dramatické výchovy, hudební výchovy, tvůrčího psaní a také sportu a turistiky, ale i zeměpisu, orientace atd. - místa škola Heřmánek, školní chata Podkozí, ubytování Vinoř - školní zahrada Satalice, cestování po ČR a objevování historických a přírodopisných míst, ekocentra atd. 

 • 2 bloky budou ve škole. Mimo jiné se zde učitelé a žáci setkají a budou společně hodnotit pololetí.

 • 3 bloky budou vypadat jako klasické vyučování v Heřmánku, což ve skutečnosti není klasická škola

 

Pokud učíte 4. a 5. ročník, co bude dále?

Heřmánek: Předpokládáme, že žáky odvedeme až do 9. třídy a následně budou mít také možnost studovat po úspěšně složených přijímacích zkouškách na Gymnaziu Heřmánek.

Jaké bude školné?

 • Heřmánek: Základní školné se bude pohybovat kolem  5 000 Kč měsíčně po dobu 10 školních měsíců. Pochopitelně se bude ke školnému platit také ubytování a strava týdenních pobytů. Rodiče budou moci cenu školného výrazně snížit jako protislužbu pomocí s organizací bloků ve škole.  V ceně školného jsou školní onine učebnice a pomůcky a pomůcky pro přímé vyučování v blocích. Automaticky všichni odborníci školy k dispozici snadno a přímo. 

  Jsou ve školném obsaženy náklady na výjezdy? 

  Heřmánek: Ceny teprve kalkulujeme a přemýšlíme, zdali je lepší náklady na výjezdy zaplatit ve školném či mimo. Předpokládáme, že žáci, kteří bydlí v Praze, nebudou využívat ubytování při většině výjezdů a tak rozdělujeme tyto náklady. Pokusíme se zajistit ubytování i pro mimopražské studenty na dobu výjezdů, ale náklady na společné výjezdy se budeme snažit mit co nejschůdnější. Pro dva výjezdy třídy využijeme školní chatu - Podkozí. Jejíž náklady jsou na ubytování kolem 500 až 800 Kč za studenta na týden. 

  Pro žáky, kteří budou potřebovat další doučování individuálního charakteru - doučování navíc bude uhrazeno mimo základní školné - probíhá v čj a m - v režimu učitel - žák

  Znamená to, že žák bude mít víc volna? 

  Heřmánek: Neznamená. Žák bude pracovat podle rozvrhu a o každé volno bude muset klasicky požádat třídního učitele. 

  Pokud to žák nezvládne? 
  Heřmánek: Budeme muset se znovu zařadit do individuálního vzdělávání či do školy. Tento projekt a jeho experiment je podmíněn dodržováním pravidlel, která budou také od 1. 9. součástí školního řádu. Ale není to nic tak náročného. Je potřeba mít jen zapnuté kamery, zvuk a chodit pravidelně na online hodiny a zúčastňovat se výjezdů. 
   
  Co je výhoda projektu? 
  Heřmánek: Výhoda projektu je spojení obou forem vzdělávání - společného a domácího pod vedením učitelů základní školy. Individuální (domácí vzdělávání) je skvělé pro některé rodiny a některé rodiny si ho užijí jen do určité třídy.  Je mimořádné, pokud rodič může s dítětem projít první a druhou třídu. Společný zážitek z objevování nového je nenahraditelný. Pokud je ovšem v rodině více dětí, či pokud se rodič musí také věnovat kariéře a živení rodiny, je zde  vyjímečná nabídka v pokračování. 
  Mezi výhody projektu také patří to, že žáci, kteří by rádi chodili do inovativní školy a jsou z větší dálky, si mohou tuto školu zažít jen při dojíždění deseti týdnů v roce, ale s velkými výhodami učení doma. 
   
  Co považujete za nevýhodu projektu?
  Heřmánek: Projekt může být realizován jen za dobrých dodržení pravidel ze strany rodičů,učitelů a všech zúčastněných. Vzhledem k tomu, že projektu probíhá v režimu pokusného ověřování, předpokládáme, že výsledkem bude toto ověřování zakončeno uzákoněněním projektu. Zároveń také ve společnosti, kde pravidla často neumožňují bezpečí, ale jsou nedodržována, je dobrá spolupráce mezi rodiči a školou základním předpokladem úśpěchu projektu. 
   
  Vybíráte si účastníky projektu a podle čeho? 
  Heřmánek: Ano vybíráme si účastníky projektu podle toho, zdali se domluvíme a poznáme, že žák i rodina dobře využijí tento způsob výuky a budou v něm spokojeni. 
                                                    
Pokud mluvíte o křesťanské třídě, máte na mysli nějakou konkrétní církev? 
 
Heřmánek: Ne náš projekt je ekumenický a otevíráme třídu pro všechny křesťanské rodiče, kteří společně dokáží spolupracovat. Chápeme ale ovšem odlišnosti jejich konkrétních společenství a ty jsme schopni respektovat. Do naší běžné etické výchovy bude více akcentovány biblické příběhy, modlitba a život s Bohem.
 
 
Myslíte tedy rodiče z ŘKC, ČCE, KS, CB atd.?
 
Heřmánek: Ano, tak právě to myslíme. 
 
 

                                                          

 

Kalendář akcí
Celý výpis akcí