FacebookFacebook
EduPage

Ze školy

Projekt školní knihovna

Projekt školní knihovna a školní kluby je projekt podpořený.

Škola organizuje  čtenářský klub, klub logiky a deskových her. V rámci projektu je škola připravuje čtenářkou maringotku, která bude uzpůsobena pro klidné školní čtení.

Školní maringotka pro školní družinu je také pro klub logiky a deskových her.

V současné době prozatím probíhají čtenářské kluby.

Cizí jazyky v Heřmánku

V Heřmánku probíhá rozšířené vyučování cizího jazyka od 1. třídy. Žáci jsou vzděláváni různými metodami a pedagogy. Základem výuky je anglický jazyk vedený metodou Playway to English, ve které škola využívá všech prostředků celého systému výuky anglického jazyka. Na druhém stupni následuje výuka podle systému v kombinaci s výukou na počítačích a s výukou pomocí časopisů. 

Etická výchova

V etické výchově je kladen důraz především na prožitek a nikoliv na výsledek. Jeho účelem je zlepšení chápání mezilidských vztahů a tím i větší možnosti navazování spolupráce. Etická výchova probíhá celou školní výukou je etické chování a budouvání etického chování je pro nás nezbytnou součástí výuky. 

Český jazyk v Heřmánku

Průběh výuky českého jazyka od 3. do 9. třídy probíhá kombinací metod Montessori v oblasti výuky gramatiky, množstvím Montessori pomůcek (ale i vlastních pomůcek školy a daších pomůcek), 1 hodinou týdně výuky dramatické výuky, výukou tvořívého čtení a psaní. V atmosféře samostatnosti, zodpovědnosti žáka a spolupráce školy a rodiny. 

Sport v Heřmánku

Sportovní aktivity v rámci tělesné výchovy jsou V ZŠ Heřmánek zajištěny tak, aby dětem bylo poskytnuto komplexní vyžití.

Domácí úkoly

Domácí úkoly jsou součástí volby a zodpovědnosti dětí a jejich dohody s učitelem. Domácí úkoly jsou velmi přesně nastavené zvláště v českém jazyce. 

Povídání o matematice.

V naší škole velmi efektivně vyučujeme matematiku metodou profesora Hejného. Dnes touto metodou vyučují pedagogové na 750 školách po celé republice. Využívá ji mnoho alternativních škol nebo rodiče při domácí výuce svých dětí. V některých evropských státech a v Kanadě se již pilotují učební materiály pro výuku této metody. A taktéž se s její podobou setkávají studenti programů učitelství pro 1. stupeň na pedagogických fakultách Univerzity Karlovy v Praze a Ostravské univerzity v Ostravě.

 

 

Český jazyk na počítači

Český jazyk procvičujeme na počítači. Věnujeme většinou hodinu týdně takovému procvičování. Žáci mají k dispozici přístupy na svoje vlastní účty a domluví se s učitelem na tom, jaké gramatické jevy procvičují. Nácvik probíhá s podporou učitele, samostatně, doma i doma s podporou rodičů. 

Pohled žáků 5. třídy na výuku českého jazyka a matematiky

Výzkum vyplývá z názorů žáků, které byly soustředěny v 5. třídě školního roku 2018/18 v souvislosti s testem, který byl součástí Scio testování. Otázky, které byly položeny tyto otázky Ptají se učitelé žáků na názor? Můžeš se učiteli svěřit s tím, co potřebuješ v hodinách? Z dotazníku  vyplývá, že se na naší škole neučí děti věci zpaměti a že jim není diktován obsah učiva, který si mají zapisovat. Z dotazníku vyplývá, že žáci pracují ve skupinách a na problémových úkolech. Většinu učiva žáci zvládají bez pocitu těžkosti. 

Příběhy dětí, rodičů, učitelů a školy Heřmánek

Dobrý den, na této stránce mají možnost děti, děti pomocí rodičů, rodiče, učitelé a pracovníci školy psát příběhy ze svého života, ze života školy. Tvorba může být dle skutečnosti, či literární fikce. Obsah je omezený velikostí formuláře, aby svět měl nějaký řád a byl spravedlivý. 

Tvořivé a umělecké předměty v Heřmánku

Milujeme umění. Hudba z Heřmánku zní do široka a dává radost dětem, kteří jí aktivně vytváření a kteří jí poslouchají. Připravujeme pravidelné školní konzerty a také školní muzikál. 

Historicko-přírodovědný projekt 2. trojročí 10. - 13. září - Hrad Křivoklát

Projekt byl připraven v rámci rozvoje děpisu a přírodopisu (Surikaty) a v rámci rozvoje prvovědy (Rybáři a Stopaři)

Objevitelské předměty v Heřmánku

Objevujeme svět. Svět objevujeme od 1. do 5. třídy v provovědě a také v 6. třídě. Svět se snažíme poznávat a naučit se do něj vstoupit od 7. do 9. třídy. 

Vědecké předměty v Heřmánku

Věda je aktivně provozována a zkoumána v Heřmánku. Navštěvujeme Národní technické muzeum a jeho  semináře, organizujeme praktické semináře a praktické vědecké aktivity. 

Heřmánková matematika

Výuka matematiky v naší škole probíhá na základě Montessori matematiky a matematiky H-mat - Hejného matematiky tedy konstruktivistické matematiky. 

Heřmánek v lese a les v Heřmánku přírodověda, přírodopis,lesní školní družina, školní zahrada, venkovní přestávky

Heřmánek v lese a les v Heřmánku, je projekt, ve kterém je naše škola často v lese, na školní zahradě či v na škole v přírodě (na horách či u řeky). Také naše škola se nachází v lesoparku blízko Ládví, využivíme k lesní školní družině les na kopci Ládví a pracovní výchovu a přírodovědné aktivity trávíme pravidelně na okraji přírodní rezervace Satalicická obora, kde má škola vlastní školní zahradu. 

 

Kalendář akcí
Celý výpis akcí